13 Februari, 2010

Pantun Budi

PANTUN BUDI


Maksud Pantun

Rangkap 1:

Jasa dan budi yang dihulurkan oleh orang lain hendaklah sentiasa dikenang.

Walaurpun kecil, budi itu tetap perlu diingati.

Rangkap 2:

Kehinaan seseorang manusia berpunca daripada sikapnya

yang tidak berbudi bahasa.

Rangkap 3:

Masyarakat pada hari ini lebih memandang

kebendaan daripada budi. Oleh sebab itu ada manusia yang

sanggup melupakan budi seseorang semata-mata kerana

mengejar kekayaan.

Rangkap 4:

Biarlah kita hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan

asalkan kita tahu berbudi.


Tema : Ketinggian nilai budi.


Persoalan

1.Manusia yang tidak berbudi akan dipandang hina
2.Sikap tidak mengenang budi.
3.Pentingnya budi dalam kehidupan.

Gaya Bahasa

1. Asonasipengulangan bunyi vocal a;

Bunga Cina di atas batu,

2. Aliterasipengulangan bunyi konsonan t;

Hati terkenang mulut menyebut,

3. Anaforapengulangan kata Bunga dan Hina dalam rangkap 2.

Bunga melati binga di darat,
Bunga
seroja di tepi kali;
Hina
besi kerana karat,
Hina
manusia kerana tidak berbudi


Nilai

1. Mengenang budi

2. Tidak angkuh

3. Berbudi bahasa
4. Hormat-Menghormati

Pengajaran

1. Kita hendaklah mengenang budi yang telah dihulurkan oleh orang lain.

2. Kita hendaklah tidak bersikap angkuh sesama manusia,

3. Kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa.
1 ulasan: